ERPEX - účetnictví, personalistika, mzdy, daňová evidence, finanční, mzdové a účetní poradenství

Supervize účetnictví

V případě vašeho zájmu o supervizi účetnictví Vám přidělíme hlavní účetní, která je Vám kdykoliv k dispozici.

Na základě vašich požadavků optimalizuje Vám chod účtárny tak, aby oběh dokladů respektoval zákonné požadavky a aby práce účtárny byla co nejefektivnější.

Hlavní účetní kontroluje pravidelně chod účtárny, dodržování nastavených pravidel, vnitropodnikových směrnic a zákonných postupů.

Hlavní účetní řeší osobně všechny složitější problémy, vypracovává metodiku pro postupy účtování a dohlíží na řádné zpracování, případně sama zpracovává daňová přiznání a reporty pro management společnosti, mateřskou společnost nebo třetí osoby.

© 2021 Luděk Pexa - ERPEX