ERPEX - účetnictví, personalistika, mzdy, daňová evidence, finanční, mzdové a účetní poradenství

Začínající firma

Podle Vašich potřeb poradíme s výběrem nejvhodnějšího softwaru, případně poskytneme podlicenci v rámci naší licence programu Pohoda.

Vybraný software nastavíme přesně podle vašich požadavků tak, aby práce s ním byla co nejefektivnější a abyste měli co nejlepší přehled o Vašem hospodaření.

Zajistíme veškeré potřebné přihlášky a registrace u orgánů státní správy (registrace daní, přihlášky zaměstnanců u správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, přihláška k úrazovému pojištění zaměstnanců...).

Vypracujeme vnitropodnikové směrnice související s účetnictvím.

© 2021 Luděk Pexa - ERPEX